Cenovnik

KONZERVATIVNO LEČENJE ZUBA

Amalgamski ispun jednopovršinski
2.500,00
Amalgamski ispun dvopovršinski
3.000,00
Amalgamski ispun tropovršinski
3.500,00
Kompozitni ispun jednopovršinski
3.000,00
Kompozitni ispun dvopovršinski
3.500,00
Kompozitni ispun tropovršinski
4.000,00
Kopozitni ispun V klasa
2.000,00
Kompozitna faseta
6.000,00
Lečenje dubokog karijesa
2.500,00
Devitlizacija zuba
2.000,00
Ponavljanje leka
1.200,00
Lečenje zuba jedan kanal
3.000,00
Lečenje zuba dva kanala
4.500,00
Lečenje zuba tri kanala
6.000,00
Lečenje gangrene po seansi (najmanje tri seanse)
2.500.00
Revizija kanalnog punjenja
3.000,00

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Zalivanje fisura
2.000,00
Fluorisanje zuba obe vilice
3.000,00
Vađenje mlečnog zuba
2.000,00
Glas jonomer ispun
2.000,00
Lečenje mlečnog zuba
2.000,00
Otežana saradnja
4.000,00
Uklanjanje mekih naslaga
1.500,00
Drenaža
1.200,00

PARODONTALNA TERAPIJA

Uklanjanje čvrstih I mekih naslaga
3.000,00
Peskiranje zuba
4.500,00
Obrada parodontalnog džepa
2.000,00

ORALNA HIRURGIJA

Vadjenje parodontopatičnog zuba
1.200,00
Rutinsko vadjenje zuba
3.500,00
Komplikovano vadjenje zuba
8.000,00
Incizija apscesa
3.000,00
Terapija alveolita
3.000,00

PROTETIKA

Metalokeramička krunica
14.000,00
Metalokeramička krunica rub u keramici
19.000,00
Bezmetalna krunica
30.000,00
Livena nadogradnja
9.600,00
Privremena krunica - izrada u ordinaciji
2.500,00
Privremena krunica – izrada u laboratoriji
5.500,00
Parcijalna akrilatna proteza
36.000,00
Parcijalna skletirana proteza
66.000,00
Valplast proteza
42.000,00
Totalna proteza
42.000,00
Imedijatna proteza
24.000,00
Ugradnja atečmena
6.000,00
Ugradnja mrežice
6.000,00
Reparatura proteze - u ordinaciji
4.000.00
Reparatura proteze - u laboratoriji
7.200.00
Direktno podlaganje proteze
6.000,00
Indirektno podlaganje proteze
8.400.00
Ugradnja prečke
4.800,00
Teleskop krunica
26.600,00
Cementiranje stare krunice
1.200,00
Skidanje stare krunice
1.200,00
Kompozitna nadogradnja sa kočićem
9.600,00

Stomatološki pregled je besplatan